Stop for udsendelser til Zimbabwe

Følgende e-mail er sendt til de implicerede:

Kære RAV medlem,

Du er som tidligere meldt ud blevet tilbudt og har accepteret en plads på et af de kommende uddannelseshold, til vores projekt i Zimbabwe.

Med baggrund i den politiske udvikling i Zimbabwe og det spændte forhold imellem de som ønsker sig tilbage til tiden under Ian Smidt og hans parti Rodesian Front og de præsident drømme som madam Mugarbe har ydret sig om, ser det ud til at landet nærmer sig borgerkrigslignende tilstande.

RAV sender ikke kollegaer ud til områder med uro, og vi ønsker at reagere hurtigt såfremt der er den mindste indikation som måtte gøre at vores sikkerhed kan betvivles og det gør vi også i dette tilfælde.

Derfor er det besluttet at din udsendelse indtil videre er blevet udsat og der vil blive en ny dialog med dig omkring en ny dato, såfremt du ikke har interesse i at udskyde din udsendelse, vil dit indbetalte depositum selvfølgeligt blive tilbage betalt, i tilfældet sender du en mail til mc@redderafverden.dk med cc til lhk@redderafverden.dk, du vil stadig være velkommen til at søge på et af vores andre spændende projekter.

Vi følger løbende med i udviklingen i Zimbabwe og du vil blive kontaktet og informeret såfremt der er konkret viden som er relevant.

Evt uddybende spørgsmål bedes rettet til Lise H. Kjeldsen på mail lhk@redderafverden.dk

Mvh Lise, Thomas og Ejnar.